Kinderen met een bijzondere ontwikkeling zoals bijvoorbeeld ten gevolge van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), extreem druk gedrag of ADHD, maken ook vaak een bijzondere ontwikkeling door in de motoriek (bewegingen) en sensorische informatieverwerking (zintuiglijke prikkelverwerking).
Bij deze kinderen worden zintuiglijke prikkels vaak anders (sterker of zwakker) waargenomen of ervaren waardoor ze bepaalde zintuiglijke prikkels kunnen gaan vermijden of juist opzoeken. Hierdoor kunnen ze hun aandacht niet of minder goed richten op datgene wat belangrijk is.

 

In de begeleiding van deze kinderen en hun ouders richt ik mij op het coachen van de kinderen en hun ouders thuis i.p.v. het behandelen van de kinderen in de behandelruimte.
Samen met de ouders kijk ik als behandelcoach en gespecialiseerde kinderfysiotherapeut eerst naar wat de sterke en zwakke kanten zijn van het functioneren van het kind in het dagelijkse leven d.m.v. het invullen van de Sensory Profile-NL (oudervragenlijst over de verwerking van zintuiglijke prikkels). Daarnaast doe ik bij het kind een observatie van de sensorische informatieverwerking en/of een onderzoek van de motorische ontwikkeling. Vervolgens maken we samen een plan om de kansen van het kind zoveel mogelijk te benutten en om het kind zo goed mogelijk te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.
Daarnaast heb ik uit ervaring ondervonden dat het toepassen van muziek (vaak door samen te zingen of door gebruik te maken van bepaalde ritmes) in de begeleiding van deze kinderen een toegevoegde waarde heeft voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen.

 

Praktische informatie/tarieven

Ik hanteer de algemene tarieven voor kinderfysiotherapie en sensorische informatieverwerking en deze zijn gemiddeld 80 euro per uur (inclusief aan huis begeleiding/coaching).

 

Ik ben geregistreerd kinderfysiotherapeut en lid van de NVFK (beroepsvereniging kinderfysiotherapeuten) en het KNGF (beroepsvereniging fysiotherapeuten).
Ik ben BIG geregistreerd en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
De kinderfysiotherapie op maat die ik geef valt onder niet-gecontracteerde zorg.
Informeer daarom bij je zorgverzekeraar of en hoeveel er vergoed wordt.

 

Neem gerust contact met mij op wanneer jullie denken dat ik iets voor jullie kind en jullie kan betekenen!